Fotoğraflarla Gaziantep Savunması'ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi

Gaziantep’in Kurtuluşunun 100.Yılı etkinlikleri kapsamında müdürlüğümüzce düzenlenen “Fotoğraflarla Gaziantep Savunmasından Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi” Fransız Genelkurmay Arşivi, İngiliz Harvard Üniversitesi Arşivi, Avustralya Genelkurmay Arşivi ve diğer muhtelif kaynaklar taranarak temin edilen eserler, Gaziantep Savunması esnasında çekilen fotoğraflardan oluşmaktadır. 

Toplam 73 eserden oluşan Fotoğraflarla Gaziantep Savunmasından Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi’nde; İngilizlerle Mücadele Dönemi, Anteplilerin Fransızlarla Harbi, Fransızların Antep Kuşatması, Antep Harbi’nde Ermeniler ile Hariçteki Kolordu Kuvvetler ve Son Faaliyetleri konu başlığında bilgilendirme panoları da yer almıştı. Sergide, Antep Harbi’nde halkı açlığa mahkûm eden Fransız kuşatmasının 8 Aralık 1920’deki halini gösteren askeri plan ile Antep’in muhasaradan kurtulması için Milli Kuvvetlerin 1 Şubat 1921’deki askeri hareketin planlarının orijinalleri ve Türkçeye çevirtilmiş halleri de yer almıştır. Sergide yer alan fotoğraflar kullanılarak  panoramik bir fotoğraf elde edilmiştir. Antep Savunmasından sonra şehrin tahribatını bütün çıplaklığı ile gösteren panoramik fotoğraf da sergide bulunmuştur.

Sergi 14 Aralık 2021 – 01.03.2022 tarihleri arasında Şehitkamil Sanat Galerisinden sergilenmiştir.

Sergilenen Eserler