Şehitkamil Sanat Merkezi; Şehitkamil Belediye Başkanı Sayın M. Rıdvan Fadıloğlu’nun öncülüğünde yapılmış olan, Türkiye’nin önde gelen Mimar ve Yüksek Mimarların Jüri üyeliği yaptığı; 2016 yılında Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması’nda, 66 proje arasından seçilip, birincilik ödülünü alan Yüksek Mimar M. Orkun ÖZÜER ve ekibinin projesi ile hayata geçirilmiştir.

Aynı coğrafyada yaşayan ve ortak kültürü paylaşan insanları birbirine bağlayarak yakınlaştıran unsur olan sanat, bu bakımdan toplum ruhu için adeta maya işlevini yerine getirmektedir. Diğer taraftan sanat eseri üretim ve icra süreçlerinde uygun mekânın önemli yeri bulunmaktadır. Gaziantep’te bu alandaki eksikliği teşhis eden Şehitkamil Belediyesi, kısa zamanda büyük gayretler göstererek Şehitkamil Sanat Merkezi’ni kurmuştur. Türkiye’ye örnek teşkil eden proje kapsamında; her detayı titizlikle tasarlanan Şehitkamil Sanat Merkezi 8 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak Gaziantep halkının hizmetine sunulmuştur.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ
Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışma Süreci:

Şehitkamil Belediyesi tarafından şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir sanat merkezi yapılması kararlaştırılmış ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezi girişinin yanında, yaya ulaşım aksı üzerinde, 2012 yılında yine Şehitkamil Belediyesi’nce inşaa edilen, yer altı 2 katlı otopark ve üstü park olarak kullanılan mekanın uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Sanat Merkezi’nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde tayin edilebilmesi amacıyla üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenlerden görüş alınarak ihtiyaç programı oluşturulmuştur. Bu plan doğrultusunda Mimarlar Odası işbirliği ile konusunda uzman akademisyen, yönetici, mimarlar ve inşaat mühendislerinden oluşan jüri heyeti oluşturulmuştur.

Nitelikli projelerin yapılmasının sağlanması ve şehrimize kazandırılması için ulusal ölçekte yarışma yapılması kararlaştırılmıştır. 2016 yılı Mart ayında ilk toplantısını yapan Jüri heyeti yarışma alanı inceleyerek taslak şartname ile ihtiyaç programını netleştirmiştir. Yarışma hazırlık süresi olarak, mimarların rahat çalışma yapabilmeleri için 3 ay gibi uzun bir süre konulmuştur. Bu süreçte 77 adet şartname alınmış, 66 adet proje teslim edilmiştir.

Projelerin teslimi için son tarih olan 14 Haziran 2016’ya kadar Türkiye’nin her bölgesinden yarışmaya katılım sağlanmıştır. 20 Haziran 2016 tarihinde değerlendirme yapmak üzere toplanan Jüri tarafından tüm projeler detaylı olarak incelenerek, mevcut yapıyı bozmadan, kullanışlı ve işlevsel projeler seçilmiştir. 2016 yılı sonuna kadar uygulama projelerinin tamamlatılarak inşaata başlanması planlanmıştır.

Yarışma Sürecinden Kareler

1.’lik Ödülü

 M.Orkun Özüer (Y. Mimar) (Ekip Başı)
Kerem Çınar (Mimar)
G. Rabia Evkaya (Y. Mimar)
Güven Özer (Y. Müh. / Statik)
Ahmet Akçakaya (Y. Müh. / Mekanik)
Ramazan Zeytun (Müh. /Elektrik)

2.’lik Ödülü

Hakan Deniz Özdemir (Y.Mimar) (Ekip Başı)
İbrahim Eyüp (Mimar)
Olcay Ovalı Eyüp ( Mimar) (Yardımcı)
Hale Keskinalemdar Özdemir (Mimar) (Yardımcı)
Ersin Deniz Çınar (İnş. Yük. Müh.) Statik
Ahmet Naci Boybada (Mak. Müh.) Mekanik Danışman
Berrin Yavuz (Elk. Müh.) Elektrik Danışma

3.’lük Ödülü

Cihan Sevindik (Mimar) (Ekip Başı)
Zeynep Canan Sevindik (Mimar)
Doğan Türkkan (Mimar)
Yusuf Ertaş (Öğrenci – Yardımcı)
Mine Sak (Öğrenci – Yardımcı)
Özgür Şentürk (İnş. Müh.) Danışman
Melih Sayı (Mak. Müh.) Danışman
Zair Gezmen (Elek. Müh.) Danışman